Izrada i projektovanje elektoinstalacija

Izrada i projektovanje elektoinstalacija
Pružamo usluge projektovanja, nadzora i izvođenja instalacija u građevini.

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih, industrijskih i sportskih, kao i na izvođenju istih radova na mrežama distribucije.

Sistemi razvođenja i spajanja kablova (vodiča) i opreme električne energije
- na građevinskim objektima
- u niskonaponskim i visokonaponskim distributivnim mrežama
- za telefonsku i informatičku tehniku, signalizaciju, upravljanje, vatrodojavu i videonadzor
- gromobranske zaštitne instalacije
- za električnu vuču

Sistemi projektovanja i montaže (izrade) razvodnih ormara
Sistemi spajanja transformatorskih stanica
Demontaža električnih instalacija i opreme
Lociranje i popravka kvarova na električnoj mreži (elektroinstalacijama)


Također nudimo održavanje elektroinstalacija jake i slabe struje stambenih i poslovnih zgrada, škola, te sportskih i industrijskih objekata, kao i atestiranje izvedenih instalacija.

KONTAKT INFO

Elektron-Group d.o.o.

Trnovačka br. 8, Velika Kladuša

Tel. +387 62 622 111
+387 37 770 514

Email. info@elektron.ba